top of page
Frogman thumbnail.png

FROGMAN

小青蛙彈性束線帶

Frogman & class 1500X1500.jpg

輕鬆纏繞 收納線材

讓生活更整齊

可固定於線上

絕不丟失

Frogman & Pantone-1 1200X715.png
Frogman & Leaves 1200X715.png

風格與眾不同

適用各種線材

bottom of page